AFA Försäkring på väg mot M2M

Birgitta Frånlund är systemutvecklingschef på AFA Försäkring. Bolagets försäkringar gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Efter elva år kan hon bolaget utan och innan även om hennes specialområde hela tiden varit systemutveckling, en nyckelposition i den moderna försäkringsvärlden.

afa

Målet är att kundens datorer talar med våra utan handpåläggning
Kravet på effektivare system har funnits där hela tiden men nu har man kommit en god del på vägen. Den personliga handläggningen blir en allt mindre del av verksamheten. Situationer där den skadade ringde AFA och fyllde i formulär är nästan historia. Nu har vi kommit mycket längre på vägen mot digitala kanaler och där målet så småningom är maskin till maskin eller M2M som det kallas populärt. Uppgifter om att någon blivit skadad går från kundorganisationens datorer in i AFAs system där systemet går igenom uppgifterna och svarar. Kontroller och kompletteringar sker idag ofta via SMS eller mejl, även detta direkt in i systemen. Viss handpåläggning sker fortfarande men vi har kommit väldigt långt under de senaste tio åren.

“Det finns ett ständigt krav på ökad säkerhet som följer den ökande integrationen.”

– Det är klart att hela denna automatisering av alltmer sofistikerade system för att kontrollera kvalitet och säkerhet, säger Birgitta. Det finns ett ständigt krav på ökad säkerhet som följer den ökande integrationen. När systemen så långtgående sköter sig själva blir det allt viktigare med bra övervakning och kvalitetskontrol för att förhindra missar och missbruk.

Ständigt ont om duktiga utvecklare
En ständig flaskhals i det här arbetet är att hitta utvecklare som kan bygga sådana system som AFA behöver. Där sker ett ständigt sökarbete. Det är främst integrationsutvecklare, integrations- och lösningsarkitekter som behövs. Birgitta tar ofta Konsultkompaniet till hjälp i detta.

– Det är bra att de själva har it-kompetens och förstår vad jag talar om och vilka kompetenser vi söker. Ofta blir annars kontakter med konsultmäkling att någon letar fram några namn i en databas med CV:n och skickar över några förslag. Det fungerar mindre bra eftersom det då blir jag som i slutändan får bedöma kompetensen på konsulterna vilket blir tidsödande. Jag vill vara säker på att de konsulter som kommer hit verkligen behärskar det de ska. Helst ska de förstå sig på försäkringsverksamhet också för att det ska bli bra.