Fackföreningen Unionen har genomfört en stor undersökning av tjänstemännens it-miljö. Undersökningen bygger på över 2047 enkäter med tjänstemän i Sverige. Resultaten i undersökningen är mycket intressanta och pekar både ut positiva och negativa sidor med it-stödet i vardagsarbetet. Det verkligt intressanta är att undersökningen bekräftar trenden...

"Usla it-system – som att dra malmtåg med en folkvagnsmotor." Antalet misslyckade it-investeringar i större företag och myndigheter ökar. Det handlar om miljardinvesteringar som slutat i system som ingen använder. Låt inte företagsledningen eller konsulter med egenintresse fatta besluten, skriver Tomas Qviberg, vd på Konsultkompaniet. Debattartikel i...

I trettio år har han drivit it-företag, Tomas Qviberg. Efter tio år som företagare och efter 15 år i branschen ville han bredda kompetensen med ett antal kollegor i andra små konsultföretag med olika spetskompetenser och startade Konsultkompaniet. Som nu fyller tjugo. Tillsammans med några...

Birgitta Frånlund är systemutvecklingschef på AFA Försäkring. Bolagets försäkringar gäller vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Efter elva år kan hon bolaget utan och innan även om hennes specialområde hela tiden varit systemutveckling, en nyckelposition i den moderna försäkringsvärlden. Målet är att kundens datorer talar...