Undersökning: Entreprenörerna tror mycket på nästa år, precis som vanligt

Konsultkompaniet tar åter temperaturen på IT-konsultmarknaden. Undersökningen har som vanligt genomförts bland IT-konsultfirmor för att få fram deras syn på läget i branschen men också hur de ser på framtiden. Det är undersökningsföretaget Inspectum som genomfört undersökningen. I år kan vi se en lite ökad optimism i leden inför 2014 jämfört med hur man såg på möjligheterna förra året. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är entreprenörer som svarat på frågorna och de är av naturen optimister som alltid satsar framåt.

graf7

Spetskonsulter med starkt efterfrågade kompetens försöker i goda tider göra affärer direkt med de stora kunderna och undvika att gå via konsultmäklarna.

“De pressar priserna vilket IT-konsulterna inte gillar och vilket gör att spetskonsulter undviker att göra affärer via dessa mäklare”

Mäklarna bör inte agera som en konsultinköpsorganisation för kunderna

Samtidigt har synen på konsultmäklare blivit något negativare än förra året.
– Jag tror att det kan bero på att många mäklare i praktiken agerar som en inköpsorganisation för stora kunder. De pressar priserna vilket IT-konsulterna inte gillar och vilket gör att spetskonsulter undviker att göra affärer via dessa mäklare, säger Konsultkompaniets vd Tomas Qviberg i en kommentar.

Konsulterna tror som sagt att 2014 blir ett bättre år än 2013. Faktum är att hela 73 procent tror på ökad omsättning under nästa år. Men kom ihåg att det är optimistiska entreprenörer som svarat. Det är samtidigt intressant att se att de inte tror lika mycket på konkurrenternas möjligheter.

graf8

graf9

Entreprenör = optimist

När det gäller synen på konkurrenterna så är det första gången den frågan ställs. Men visst är det intressant att 73 procent av IT-konsulterna tror på högre omsättning för egen del men att bara 53 procent tror att konkurrenterna kommer att öka omsättningen också.

Konsultkompaniet håller ställningen som mest kompetenta och kvalitetsorienterade konsultmäklare även om anseendet sjunkit något sedan förra året. Största tappet har dock Ework råkat ut för även om Zero Chaos också fortsatt sjunka i kompetens och kvalitet.

graf10

Konsulterna önskar sig uppdrag men också mer it-kompetens hos mäklarna

Nedan har vi tittat på de kommentarer som IT-konsulterna fällt om konsultmäklarna och sammanfattat dem i ett så kallat ordmoln. I ett ordmoln är de ord som upprepats många gånger större och de som upprepas mera sällan mindre.

ordmoln2

Tittar vi på ordmolnet står det klart att all kontakt med konsultmäklare gå ut på att få mer uppdrag. Men de önskar sig också bättre återkoppling, mer IT-kompetens hos mäklarna samt mer kontakt med kunden. Tittar vi ännu närmare ser vi att det finns ganska många ord med innebörden transparens. Det är uppenbart att konsulterna önskar sig mer transparens vad gäller priser och avtal som gäller dem.

– Ordmolnet stöder den uppfattning jag fått av konsulternas önskemål. Konsulterna är oftast intresserade av mer tranparens vad gäller provisioner, att alla betalningar fungerar tillfredsställande och snabba återkopplingar av information från kunden, säger Tomas Qviberg.

CRM, Business Intelligence och Data Warehousing hetast under 2014

På frågan om vilka typer av konsulter som blir hetast under 2014 svarar Tomas Qviberg följande:
– Det är även detta år CRM, Business Intelligence och Data Warehousing. Sedan kan vi nog vänta oss utvecklade krav på dessa områden men de är alla tre väldigt nära kärnverksamheten, CRM allra mest.