Internet of things är hett

Internet of things eller IoT för den coole har blivit det heta uttrycket att svänga sig med för att visa att man hänger med i den tekniska utvecklingen.

Definitionen på Internet of things – eller sakernas internet: Ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive människor), förses med små inbyggda sensorer och datorer. Dessa kan uppfatta sin omvärld, kommunicera med den och på så sätt skapa ett situationsanpassat beteende och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.”

Först ut om vi inte ska räkna mobiltelefonerna är kanske bilarna, både stora och små. Elbilen Tesla har fått viss uppmärksamhet genom sina uppgraderingar via nätet. I takt med mer och mer informationsmöjligheter i bilarna följer möjligheten att följa dem och få information om var de befinner sig, om något håller på att gå sönder och så vidare. En del bilmodeller kan du låsa upp via Internet förutom att du har ha koll på var de befinner sig. Nog så viktigt om du inte minns var du parkerade den men framför allt om du blivit bestulen på bilen. I samband med olyckor har en del bilmärken automatisk uppkoppling mot ambulans och bärgning i samband med våldsamma olyckor. Konkret betyder det att om krockkuddarna utlöses skickas också signalen tillsammans med bilens position till blåljusmyndigheterna.

Alla nyproducerade lastbilar från Scanias lär numera vara uppkopplade. Ännu så länge är det mest frågan om att lokalisera bilen men vi kan nog förvänta sig att tunga logistikfunktioner blir standard i de här systemen.

I en artikel uttrycker man sig på följande sätt: ”För Scanias del har den främsta vinsten hittills varit det faktum att de har kontakt med sina lastbilar, efter att de sålts. Här finns mycket att tjäna. Information om hur bilen används – och av vem – bidrar till att effektivisera processerna, både internt och för kunderna, vilket kan spara pengar och skapa nya affärer.”

Stora tillverkaren av jordbruksmaskiner – John Deere, är uppkopplade mot sina maskiner. Detta för att kunna hjälpa till och serva dem så tidigt som möjligt om de skulle gå sönder under den ofta så avgörande skördetiden. Det är en del av den service som företaget erbjuder sina kunder. Jordbruksmaskinen, som exempelvis kan vara en stor skördetröska, skickar information till en central som sedan kan agera proaktivt om det är dags för service eller något annat. När något gått sönder kan den göra en första analys av läget och informera den reparatör som ska laga maskinen.

Det finns även rapporter om pistmaskiner som förmedlar snödjup till pistkartor. Vi verkar vara i ett läge där det kommer att komma massor av nya sätt att använda tekniken där nya applikationer säkert kommer att innebära fördelar för en del verksamheter och svårigheter för andra.

Men det är inte bara fordonen som kopplas upp. Med hälsotrenden och alla träningsarmband har du och jag börjat kopplas upp. Alltmer hälsodata förmedlas från våra kroppar till olika hälsosajter, inte minst via de alltmer populära träningsarmbanden. I en del fall kan uppgifterna analyseras av ”läkarprogram” i molnet som exempelvis IBM:s Watson Health Cloud och Philips Health Suite. Du kan alltså låta en digital läkare övervaka din hälsa närmast i realtid.

Nackdelen är förstås den eviga övervakningen som kan kännas obehaglig. Att det alltid går att få reda saker om dig.

Sammanfattningsvis har vi antagligen bara sett början av fenomenet men räkna med att det byggs in i kläder, fordon, prylar och mycket mer.