Jan Endre, Insight Quest

Jan Endre är it-konsult. Efter examen på KTH och några år på Ericsson tog han steget in i it-bubblan 1998. Hans minns de åren i ett positivt skimmer då starka entreprenörer ordnade finansiering och allt var möjligt.

Idag har han fokus på mjukvaruutveckling, systemutveckling och systemarkitektur. Till sin hjälp har han sedan några år Konsultkompaniet som fungerar som en outsourcad säljorganisation.

– Det är viktigt för en konsult att detta fungerar. Annars blir det lätt så att när det är mycket uppdrag finns ingen tid för försäljning och när det finns tid till försäljning har det redan gått för lång tid. Det blir helt enkelt för vågigt. Särskilt som det tar tid att ställa om från konsultinsatser till försäljning. Nu kan jag fokusera på utmaningarna i it-projekten i stället och ha en jämnare beläggning.

Men Jan driver också Insight Quest, ett företag som tagit fram en egen metodik för intervjuundersökningar som bygger på att intervjupersonerna med egna ord får beskriva vad som är relevant i problematiken. Metoden använder lingvistik som en viktig del och i slutändan får kunderna ta del av kundernas synpunkter i form av ordmoln, mindmaps eller andra bilder som säger mer än bara siffror och diagram.

– Vi kombinerar fokusgruppens personliga åsikter med de kvantitativa undersökningarnas mätbarhet. Det gör det lättare att förstå och dra slutsatser av resultatet.

När vi frågar Jan om hur han ser på framtiden så ser han som den entreprenör han är ljust på möjligheterna.

– Det som driver it-utvecklingen just nu är kravet på mobilitet. Det överskuggar allt annat och här finns väldigt mycket att göra. De smarta telefonerna har blivit grunden för kommunikationen men väldigt mycket finns parallellt på olika plattformar. Vi kommer att få ägna mycket tid åt att utveckla tjänster för parallella plattformar. Det innebär väldigt spännande utmaningar för oss, avslutar Jan Endre.