Konsultkompaniet tjugo år – Infodata 30!

I trettio år har han drivit it-företag, Tomas Qviberg. Efter tio år som företagare och efter 15 år i branschen ville han bredda kompetensen med ett antal kollegor i andra små konsultföretag med olika spetskompetenser och startade Konsultkompaniet. Som nu fyller tjugo. Tillsammans med några likasinnade från ett tiotal små spetskonsultföretag skulle de mindre företagen ge konsultjättarna en match om de stora kunderna. Samtidigt kunde de erbjuda det lilla företagets flexibilitet och snabbhet.

tq-ung

Tomas Qviberg när Konsultkompaniet var ungt.

Cobol har fortfarande mer än 50 procent av den affärsstrategiska koden

De första åren i denna resa talar vi arbete med stordatorer och då särskilt stordatorn IBM S370/158, åbäken med stora plåtpaneler och bandstationer som gick på Cobol, PL/1 och Assembler. Du som läser kanske skrattar men betänk att mer än 50 procent av den affärsstrategiska koden i Världen fortfarande utgörs av Cobol.

stordator

Sådana här system var vardag i början.

Minidatorn anförd av Digital Equipment med deras VAX/VMS var det hetaste som fanns under några år och i kölvattnet av dem fanns namn som Data General, Honeywell Bull och Prime. Tomas firma Infodata IT fick något av ett genombrott när de tog fram ett stort system för planering och uppföljning till HSB.

– Efter det skrev vi ett eget system för tidrapportering, fakturering och projektuppföljning som vi sålde rätt bra av.

”Gud skapade oss inte med hjärnor i vristerna”

Tankarna på distribuerad intelligens i form av persondatorer fanns här och där redan i det tidiga åttiotalet men togs inte riktigt på allvar i början. Tomas uttrycker hur tankarna gick: ”Gud skapade oss inte med hjärnor i vristerna”. Men användarna ville annorlunda och omfamnade de nya möjligheterna till grafik, personlig effektivitet och en väldigt mycket lägre prislapp för hårdvaran. Dessutom tänkte man att det skulle minska beroendet av dataavdelningarna. Men när client/server-tänkandet slog igenom började återtåget till de stora systemen.

Starten var 1993 men 2008 var tiden för konsultmäkling mogen

Men åter till Konsultkompaniet som startades 1993. Under åren 1993-2008 drevs verksamheten huvudsakligen som en samarbetsorganisation där man under ett gemensamt varumärke marknadsförde kompetensen i de med tiden alltfler medlemsföretagen. Men 2008 genomförde Tomas och Infodata IT ett resolut nytt grepp då de köpte hela verksamheten och gjorde om Konsultkompaniet till en konsultmäklare. Efter att ha haft en ganska jämn utveckling under många år började nu år av stark tillväxt och tagna marknadsandelar.

id-prog

Tidrapportering, fakturering och projektuppföljning var en tidig kioskvältare.

”Affärslogiken är i princip densamma som den alltid varit”

På frågan om vad som gjort det starkaste intrycket under alla år säger Tomas:

– Väldigt lite har hänt i hur man utvecklar projekt. Massor av buzzwords har kommit och gått men egentligen utan att göra något större avtryck. Naturligtvis är datalagren oändligt mycket större idag. Presentationen av data har också utvecklats väldigt mycket från siffror på ett papper till intuitiva grafiska symboler. Affärslogiken är i princip densamma som den alltid varit även om de flesta stora system idag byggs upp i mer lätthanterliga moduler, typ SOA.

Det har varit spännande år och mycket roligt har hänt. Särskilt de senaste årens starka tillväxt har förstås varit extra kul men alla perioder har haft sina problem och svårigheter.

”Tittar vi framåt så tror att jag det kommer att straffa sig för dem som outsourcat koden. Den är idag ett kärnvärde i de flesta större verksamheter som man ovillkorligen måste ha kontroll på.”

När det gäller framtiden höjer Tomas ett varningens finger.
– Tittar vi framåt så tror att jag det kommer att straffa sig för dem som outsourcat koden. Den är idag ett kärnvärde i de flesta större verksamheter som man ovillkorligen måste ha kontroll på. Det är till och med en konkurrensfråga där felsteg blir dyrköpta. Det blir trögare att göra ändringar, sämre kvalitet och i slutändan dyrare. Vad få förstår är att så mycket kunskap om affärsprocesserna finns hos kodarna. De går inte att ersätta hur som helst av någon som finns långt borta från verksamheten.