Movestic är beroende av spetskonsulter för att ligga på topp

Movestic är en relativt ny aktör på den svenska livförsäkringsmarknaden. År 2000 startades verksamheten som en del av Kinnevikgruppen under namnet Moderna försäkringar. Idag är ägarna brittiska Chesnara. En viktig del, ja kanske den viktigaste delen i modern försäkringsverksamhet är IT. Ansvarig för Movestics affärsteknik där IT, telefoni, utveckling ingår är sedan april 2012 Marie Ekelberg.
– IT-frågorna är centrala för oss. Det är viktigt för all försäkringsverksamhet idag att ligga i framkant för att kunna leverera intressanta försäkringstjänster och därmed ta nya affärer.
– Dessutom blir det allt viktigare att få alla flöden mellan oss och de samarbetspartners vi använder att fungera snabbt och smidigt. Här är moderna och genomtänkta system helt avgörande. Det kan både gälla stöd för affärer som riskbedömningar och avtalsunderlag men också att ha system som hjälper oss att snabbt hitta lösningar.

Marie är civilekonom och har förutom nästan sex år på Movestic tidigare arbetat på bland annat Skandia och då med utvecklings- och IT-frågor.
För att utveckla systemen, förstärker hon Movestics egen personal med inhyrda konsulter. Främst utvecklingskonsulter med Dotnetkompetens. Och för att hitta rätt konsulter använder hon mäklare.
– Det tar väldigt mycket tid att hitta rätt konsulter. De ska behärska tekniken men också fungera i vår företagskultur för att det ska bli en bra leverans. Då är min erfarenhet att det värt att anlita konsultmäklare. Visst, det kanske kostar lite extra men jag lägger ut jobb på andra som har en bättre bild av vilka konsulter som finns att tillgå och det är värt att betala för.
– En positiv sak med de konsulter jag hyr in via Konsultkompaniet är att de är entreprenörer och egenföretagare vilket är en kvalitet i sig själv. De har ofta en bra bild av affärsverksamheten och förstår vikten av lösningarnas stöd för affären, avslutar Marie Ekelberg.