Responsiv design och Gamification – två begrepp som breder ut sig

Två nya begrepp har snabbt tagit plats i ett alltmer webb- och mobilbaserat informationsflöde. Jag tänker på responsiv design och gamification. För att reda ut begreppen talade vi med experten Manfred Zotter. Här följer ett utdrag av vad han berättade.

Informationen redigeras automatiskt utifrån vilken apparat du läser den i

Responsiv design innebär att informationen ska anpassa sig efter plattformen det läses i. Det är svårt att läsa en vanlig webb i din mobiltelefon men om sidan anpassar sig efter den lilla mobilskärmen blir det lättare. Rent tekniskt kan det vara så att sidan bara anpassas så att den går att läsa på skärmen men bättre är förstås om man tittar på kontexten. Rätt information i rätt situation, exempelvis när du surfar in på Riksbankens hemsida med din mobiltelefon så är det första du ser reporäntan. Viss information kan också döljas eller nedprioriteras om den anses mindre viktig.

resp1

Så här ser den amerikanska dagstidningen Boston Globe ut i datorn.

resp2

Och så här ser samma framsida ut om du läser tidningen i din smartphone.

Även inom sjukvården anpassas informationen till varifrån den läses

I andra sammanhang som exempelvis när det gäller journalsystem i sjukvården så plockas den också ned i väldigt olika apparater. Prioriteringen kan dessutom vara olika beroende på vad mottagaren har för uppgift inom sjukvården. Det går att anpassa detta också.

– De stora dagstidningarna var tidiga med att utforma nyheterna för olika media men då handlade det ofta om olika webbsidor. Nu är det frågan om samma webbsida men en webbsida som känner av läsarens media. En tidning som framhålls som ett exempel på framgångsrik responsiv design är The Boston Globe. Se exempel här intill.

Tekniken ställer krav på de som tillhandahåller informationen men samtidigt visar färska undersökningar att läsarna i stor utsträckning ratar de webbsajter som är svåra att läsa i mobiltelefon eller på läsplatta. För samtidigt tar vi till oss alltmer information via mobiltelefoner och läsplattor. Epost läses till stor del via mobiltelefonen. Den senaste undersökningen visade att det var över 50 procent av epost som lästes på detta sätt. När det gäller tidningsnyheter så ligger de inte långt efter.

Gamification – allt fler inslag från dataspelen får oss att uppdatera databaserna

Det andra begreppet är Gamification. Något som blivit väldigt vanligt i intranät och i appar. Enkelt uttryckt handlar det som namnet antyder att ta efter från spelvärlden. Med andra ord om att öka användarens engagemang genom poäng, belöning eller progressionsmätning, listan kan göras lång.

Bara fantasin sätter gränser för användningsområdena. Men exempelvis på Linked In kommer ju information om att uppdatera sin egen sida så att den är aktuell och fullständig. Webbsajten för att hålla kontakt med gamla klasskamrater, StayFriends, lockar med mer information till den som engagerar sig och helst uppdaterar till ett betalt medlemskap. I företagssammanhang där det är viktigt att exempelvis CRM-databaser är uppdaterade finns ibland belöningar i form av presenter till dem som varit duktiga på att hålla databasen aktuell.

För alla dessa databaser är det livsviktigt att de är uppdaterade och användbara, annars sjunker användbarheten snabbt.