SÅ BLIR IT-BRANSCHEN 2017

 

Konsultmäklingen fortsätter att professionaliseras.

Konsultkompaniet har nu genomfört ytterligare en årlig undersökning av läget på IT-konsultmarknaden. Det är sjätte gången och bilden förändras. I vissa delar är det en långsam förändring, i andra delar är den större och snabbare. Undersökningen har genomförts bland IT-konsultfirmor för att få fram deras syn på läget i branschen men också hur de ser på framtiden. Det var undersökningsföretaget Inspectum som genomförde undersökningen via telefonintervjuer under hösten 2016.
Genomgående i årets rapport är att IT-konsulterna fortsätter att tro på ökande priser. Förra året var första gången på länge som IT-konsulterna började tro på högre priser för sitt arbete. Ett markant skifte har skett här och priser som legat stilla sedan millennieskiftet förväntas öka under det kommande året.

Synen på konsultmäklare har tidigare varierat i takt med konjunkturen. När det är lätt att få uppdrag på egen hand brukar intresse och syn på konsultmäklare svalna för att åter öka i tuffare tider. Men på det hela taget uppfattar de flesta IT-entreprenörer att konsultmäklarna blivit en etablerad del av marknaden. Den här trenden håller i sig och mäklarna har ökat i popularitet ytterligare under det senaste året.

– Vi fungerar idag som en hubb för våra kunder. Konsultmäkling har blivit det normala och accepterade och samtidigt har medvetenheten och förståelsen för hubbarna ökat, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

IT-konsulterna som entreprenörer brukar vara positiva och tro starkt på framtiden. Det visar sig i deras framtidsprognoser där de räknar med tillväxt. I år är det också väldigt många som har stora förhoppningar om den egna verksamheten nästa år. Men samtidigt har det för första gången sedan undersökningarna inleddes tillkommit en tydlig ökning av tvivlet inför framtiden. Det som minskat är gruppen som tror att nästa år blir ungefär som i år.

En annan typisk inställning bland IT-konsulterna är att den egna verksamheten går mot en ljusnande framtid medan man tror mindre på konkurrenternas framtid. Här har det hänt något. IT-konsulterna tror nu nästan lika mycket på konkurrenternas framtid. Den tendens att de som inte tror på den egna verksamheten ökat markant i år finns inte i synen på konkurrenterna. Här är det nästan ingen som tror att det ska gå sämre för konkurrenterna även om många anger att de inte vet.

– Det är verkligen lite märkligt att även om vi som vanligt ser att entreprenörerna ser ljust på framtiden så har det dykt upp ett antal som är lite skeptiska till tillväxtökning nästa år. En tendens som vi aldrig sett tidigare. En förklaring skulle kunna vara att det varit svårare att rekrytera duktiga konsulter i år och att det påverkat omsättningen, säger Tomas Qviberg.

På frågan om priserna på IT-konsulter nästa år såg vi ett dramatiskt brott förra året då det efter många år av oförändrade timpriser plötsligt blev många som trodde på stigande priser. I år är det ännu fler som tror på högre timpriser för konsulterna. Nu är denna grupp större än de som tror på samma priser. Den grupp som för några år sedan var den helt dominerande gruppen. Samtidigt är det färre än någonsin som tror på lägre priser.

– Priserna har ju faktiskt inte ökat så mycket som vi trodde förra året. Så det är rimligt att det kommer. För vi kan konstatera att det blivit allt svårare att hitta lediga, kompetenta resurser. Och blir det lägre konkurrens så blir det högre priser som en direkt följd. Jag tror därför definitivt på högre priser, kommenterar Tomas Qviberg.

Mäklade uppdrag en allt viktigare del av omsättningen

Trenden är tydlig. Andelen mäklade IT-konsultuppdrag växer och trenden har varit tydlig under ganska många år nu. Då finns det ändå en del som talar för att andelen mäklade uppdrag i själva verket är ännu högre då IT-konsultfirmorna haft en tendens att underskatta andelen mäklade upppdrag.

– Jag tror att andelen mäklade konsultuppdrag egentligen är ännu större men att den enskilde konsulten kanske inte uppfattar det så. Men även detta visar naturligtvis att andelen mäklade uppdrag hela tiden ökar och är på väg att bli normaltillståndet. Anledningen till det är förstås att de större konsultköparna tycker att det är enklare att hantera några konsultmäklare än väldigt många små konsultföretag. Det är en utveckling som vi sett i de flesta branscher. Livsmedelsbutiker utan exempelvis grossister är svåra att tänka sig. Det skulle bli väldigt många kontakter att hantera för varje livsmedelshandlare om det inte fanns grossister som samlade produkterna under ett tak.

konsultkompaniet_omsattning_via_maklare_2016

konsultkompaniet_maklarbetyg_2016

Alla mäklarnas betyg har ökat

IT-konsulternas betyg på de olika konsultmäklarna pekar uppåt för alla företagen. Liksom tidigare år får Konsultkompaniet genomgående högst betyg och turordningen efter är ungefär densamma som förra året. Keyman har klättrat något sedan sist efter det starka ryck uppåt som de gjorde förra året. Även Aston Carter/TEKsystems har ökat i år också och närmar sig Keyman. Även för Zeron Chaos har betygen ökat något. Nu ligger Zero Chaos jämsides med Ework och tillsammans delar de sistaplatsen även om båda bolagen ökat betygen något.

konsultkompaniet_betygsgenomsnitt_2016

– Det är intressant att vi ser en dipp omkring 2014. En av konsultmäklarna hade då problem med utbetalningarna till sina konsultföretag. Dessutom fanns det i början problem med transparensen hos de nya konsulter som startade sin verksamhet vi den här tiden. Dessutom var det en temporär lågkonjunktur som kan ha avspeglat sig på synen under den aktuella tiden.

konsultkompaniet_taggmoln_ny_2016

Ordmolnet visar de kommentarer som de intervjuade personerna har haft om sina erfarenheter av konsultmäklare. Ju större ett ord desto oftare har det funnits i kommentarerna.

 

Idag efterfrågas inte bara uppdrag via mäklarna utan också mer kompetens

Bra återkoppling, kompetens och uppdrag – det är vad IT-konsulterna förväntar sig av mäklarna. Konstigare är det inte. Varje år har resultatet i ordmolnet varit ungefär detsamma även om kompetens och återkoppling samt transparens allt oftare blivit omnämnt. Tidigare var orden Uppdrag och Kunder de mest dominerande.

På det hela taget blir alltså marknaden alltmer professionaliserad och kravet på allt kunnigare IT-konsultmäklare ökar. Vi har också börjat se att det blivit allt vanligare att mäklare söker sig en nisch och att marknaden delas upp.

– Jag tycker att det är intressant att se att ord som ”uppdrag” minskat i betydelse. Det är utan tvivel en följd av att de flesta har så mycket att göra. Att ”återkoppling” blivit så viktig beror på att alla har så mycket att göra så att kvalitetsarbetet där just återkoppling ingår blivit lidande, säger Tomas Qviberg i en kommentar.

konsultkompaniet_IoT_2016

Molnet, men också Internet of things och digitalisering är hetast i år

När konsulterna får förutsäga vilka som blir de hetaste teknikområdena 2017 så kan vi se lite nyheter. Molnet får många fler omnämnanden medan mobilitet försvinner. Faktum är att vi nog kan anta att de två begreppen vuxit samman. Mobilitet förutsätter ett fungerande moln idag. Näst mest omnämnt är i år Internet of things eller IoT i vardagligt tal, alltså hur alltmer utrustning blir möjlig att koppla upp. Under det gångna året har vi exempelvis sett genombrottet för uppkopplade vitvaror. IoT fanns knappast som begrepp under förra året även om det omnämndes en del året innan. Även begreppet digitalisering har fått ett genombrott.

– Internet of Things är hett. Digitaliseringen, som egentligen innebär att folk får göra saker själv exploderar. Swish och liknande tjänster är typiska exempel på detta. Sedan tror jag att det faktum att begreppet mobilitet inte är så hett längre beror på att det som avses idag i stället täcks av begrepp som digitalisering och molnet, säger Tomas Qviberg i en avslutande kommentar.

Professionalisering, säljstrategi och stor framtidstro

Sammanfattningsvis verkar ett läge av goda tider och framtidstro ha satt sig på marknaden. IT-konsultmäklarna får en allt mer etablerad roll på marknaden och uppskattas alltmer av de tidigare svårflörtade IT-konsulterna.