SÅ BLIR IT-BRANSCHEN 2016

Konsultkompaniets årliga rapport om IT-konsulternas förutsägelser om det kommande året.

Denna undersökning har gjorts sedan 2011 och genomfördes av undersökningsföretaget Inspectum under oktober-november 2015

Konsultmäklingen fortsätter att professionaliseras

Konsultkompaniet har nu genomfört ytterligare en årlig undersökning av läget på IT-konsultmarknaden. Det är femte gången och en bild av utvecklingen börjar ta form. Undersökningen har genomförts bland IT-konsultfirmor för att få fram deras syn på läget i branschen men också hur de ser på framtiden. Det var undersökningsföretaget Inspectum som genomförde undersökningen via telefonintervjuer under hösten 2015.

Genomgående i årets rapport är att IT-konsulterna för första gången på många år tror på ökande priser. Ett markant skifte har skett här och priser som legat stilla sedan tidigt 00-tal förväntas öka under det kommande året.

Synen på konsultmäklare brukar variera i takt med konjunkturen. När det är lätt att få uppdrag på egen hand brukar intresse och syn på konsultmäklare svalna för att åter öka i tuffare tider. Men på det hela taget uppfattar de flesta IT-entreprenörer att konsultmäklarna blivit en etablerad del av marknaden.

graf-2016-1

– Jag skulle tro att den ökande grupp som gillar konsultmäkling är de som litar till mäklarna att fungera som säljare av deras tjänster. En viktig förändring mot tidigare är nämligen att IT-konsultfirmorna antingen arbetar via mäklare eller också skaffar sig egna säljare. Tidigare skulle konsulterna i mycket högre grad både sälja in uppdrag och sedan utföra dem. Jag tror därför att staplarna avspeglar de olika konsultföretagens strategi. Om de satsat på egna säljare gillar de inte mäklare och om de valt att inte ha egna säljare så gillar de konsultmäklare, säger Tomas Qviberg på Konsultkompaniet.

– De alltmer centraliserade inköpen av stora konsultuppdrag har inneburit en hårdare konkurrens mellan företagen men också en större professionalisering där konsulterna tvingats fokusera på själva konsultuppgiften och lämnat försäljningsarbetet åt andra, fortsätter Qviberg.

graf-2016-2

Varje år brukar det gå att se att IT-konsulterna har stora förhoppningar om den egna verksamheten nästa år medan man tror mindre på konkurrenterna. Men i år har det hänt något. Visserligen tror fler än någonsin på ett gott 2016 för den egna firman men ovanligt många tror även att konkurrenterna får ett bra år.

graf-2016-3

Men när vi tittar på vad konsulterna tror om prisbilden så tror nästan 50 procent (46 procent) på ökade priser nästa år. Det är första gången sedan undersökningarna började för fem år sedan som det finns en utbredd tro på högre konsultpriser. Ett verkligt trendbrott.

– Det är många som tror på ökade priser idag. Mer än jag någonsin stött på tidigare. Och det är över hela linjen man tror att konsultpriserna kommer att höjas. Vissa specialistkompetenser som kravanalytiker kommer att öka ännu mer i pris. Kravanalytiker behövs särskilt hos företag som outsourcat sin IT-förvaltning och utveckling. Men jag tror också att efterfrågan på exempelvis stordatorutvecklare kommer att öka starkt och därmed priserna på den kompetensen, kommenterar Tomas Qviberg.

graf-2016-4

Mäklade uppdrag en allt viktigare del av omsättningen

Konsulternas uppfattning av hur mycket av omsättningen som kommer via mäklade uppdrag och hur mycket som kommer direkt från uppdragsgivarna har tidigare haft en tendens att växa för varje år. En förklaring är troligen att alltfler större företag låter konsultmäklare sköta kvalificeringen av specialiserade IT-konsulter medan kunden sköter själva urvalet.

– Färre och mer centraliserade inköpare betyder alltmer mäklarinsatser. Dessutom har många konsultfirmor insett att det är enklare för dem att fokusera på sin konsultkompetens och slippa det splittrande säljarbetet. Det finns också en ökande insikt om att kostnaden för säljare i den egna verksamheten kan bli ganska hög. Enklare och billigare alltså, säger Tomas Qviberg.

graf-2016-5

En del förändringar i konsulternas betygsättning av mäklarna

IT-konsulternas betyg på de olika konsultmäklarna uppvisar en del förändringar. Liksom tidigare år får Konsultkompaniet genomgående högst betyg men turordningen därefter har förändrats en del sedan förra året. Keyman som var nya förra året och då låg näst sist ryckte i år fram till andraplatsen. Även Aston Carter/TEKsystems som är med för tredje gången har förstärkt sin position avsevärt från fjolårets sistaplats till årets brons. För ZeroChaos har trenden vänt uppåt rent resultatmässigt även om man i år tar sistaplatsen. Stora Ework var tvåa 2014 men placerar sig nu som fyra eller näst sist. Intressant att se är att alla utom Ework förbättrat sina betyg sedan förra året. Det kan vara ett tecken på att branschen håller på att professionaliseras med mer av bättre service och tydligare spelregler. Kanske beror det också på att mäklarna börjar hitta egna nischer i takt med att marknaden mognar.

graf-2016-6

graf-2016-7

Ordmolnet visar de kommentarer som de intervjuade personerna har haft om sina erfarenheter av konsultmäklare. Ju större ett ord desto oftare har det funnits i kommentarerna.

Idag efterfrågas inte bara uppdrag via mäklarna utan också mer kompetens

Ordmolnet visar tydligt vad som är viktigt för konsulterna att få ut av samarbetet med konsultmäklare. Man vill ha uppdrag, man vill att de har god kompetens om uppdragen och vad konsulterna erbjuder. Men också en transparens så att det står klart vad mäklaren får ut och bidrar med. Många mäklare efterlyser nu som tidigare bättre återkoppling under uppdragstiden och på icke erhållna uppdrag.

Jämför vi det med ordmoln från tidigare år så har ordet kompetens fått en mycket mer framträdande plats. IT-konsulterna har emellanåt synpunkter på kompetensen hos en del mäklare. I takt med att branschen vuxit har behovet av kompetenta mäklare vuxit. Det faktum att kompetens vuxit så markant i betydelse gör det till den största förändringen från tidigare år. När vi tittar närmare på svaren ser vi att kompetens efterlyses både i form av kunnande om det specifika teknikområdet som efterlyses men också om kundens verksamhet och rutiner.

– Jag tycker det är intressant att kompetens blivit lika eller kanske viktigare än uppdrag som krav på konsultmäklarna. Det betyder att det är goda tider och att uppdrag inte blivit det helt dominerande kriteriet. Fokus på kompetens kan betyda att konsulterna gärna vill ha intressanta uppdrag också när de väl uppnått en god beläggning. Men stor kompetens hos mäklarna betyder också att de kan se vad uppdragsgivaren verkligen behöver för kunnande. Det innebär en stor trygghet för konsulten att inte behöva skickas ut på uppdrag som inte riktigt motsvarar konsultens kompetens. Men jag noterar också att transparens uppfattas som mycket viktigt. Konsulterna vill gärna veta vem som tar vad i affären. Oklarhet på den punkten gör att konsulten kan känna sig lurad vilket skadar relationen och gör samarbetet mycket tungrott, säger Tomas Qviberg i en kommentar.

graf-2016-8

Molnet och mobilitet fortsatt heta medan buzzwords byts ut

När konsulterna får förutsäga vilka som blir de intressanta teknologierna under 2016 så är spridningen väldigt stor men nästan 15 procent anger i alla fall molnet som viktigt följt av omkring åtta procent som anger mobilitet. Även förra året var detta de teknologier som ansågs överlägset mest intressanta. Då var det ännu fler som trodde på molnet och mobilitet. Förra året var också Internet of things (IoT), BI, Java och CRM med på listan vilket det inte är idag. I stället har de besläktade begreppen continuous deployment och agil utveckling kommit med. Ganska typiskt för IT-branschen där olika buzzwords kommer och går medan en del omvälvande teknologier biter sig fast och får stor betydelse över lång tid.

Professionalisering, säljstrategi och stor framtidstro

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att mäklarbranschen professionaliserats ytterligare med tydligare regler och roller för de olika inblandade. Många konsultföretag har gjort strategiska val mellan att förlita sig på mäklare eller ha egen säljkår vilket kommer att påverka verksamheten stort framöver. Det finns en stor framtidstro bland IT-konsulterna som även visar sig i en starkt ökad tro på högre konsultpriser under nästa år. Ett rejält trendbrott.