Utmaning: Knyta ihop 8000 anställda i omsorgen med bästa systemen

Eleonore Hammare är ganska ny på Frösunda Omsorg. Efter en karriär med ett flertal IT-chefsroller inom främst finans och försäkring och nu senast som vd för IT-konsultbolaget Systemstrategerna är hon nu CIO på Frösunda Omsorg.

– Det var en utmaning för mig att börja arbeta med IT-frågor i omsorgsbranschen. Det finns så mycket att göra och så stora möjligheter att förbättra stödet till såväl anställda inom företaget som till våra kunder. Inom finans och försäkring handlar det mycket om att finslipa systemlösningar och i den branschen är IT-systemen en del av kärnan. I omsorgsbranschen finns mycket spännande nytt att upptäcka och att få på plats när det gäller IT-stöd.

Frösunda ett av Sveriges största omsorgsföretag med 8000 anställda

Frösunda Omsorg är ett av de ledande omsorgsföretagen i Sverige med verksamhet inom personlig assistans, funktionsnedsättning, äldreomsorg samt individ och familj. Totalt har verksamheten omkring 8000 anställda. Frösunda Omsorg driver även ett antal olika boenden för personer med olika behov.

Alla system måste fungera dygnet runt, året runt

Frösunda Omsorgs kunder återfinns hos kommuner och landsting men som kunder betraktas också de som är i behov av Frösundas tjänster. I alla Frösundas uppdrag och verksamhetsområden finns det olika lagar och riktlinjer som är styrande för dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring. En mängd information måste också anpassas för att fungera med försäkringskassans system och med kommunernas olika systemlösningar. Ytterligare en grundläggande och viktig parameter i den här verksamheten är schemaläggning för all personal. Vi har verksamhet dygnet runt, året runt, bemanningsplaneringen måste alltid fungera.

I det så kallade Ledningssystemet finns alla rutiner och processer beskrivna, det är en central del av verksamheten. Kvaliteten i omsorgen kan följas upp med hjälp av ledningssystemet och därför är den mycket viktig för verksamheten. Verksamheten lyder under IVO – Inspektionen för Vård & Omsorg som ställer detaljerade krav på hur omsorgen ska se ut. Dessutom är det viktigt att kunna svara alla myndigheter med kort varsel och då krävs en snabb och enkel åtkomst i systemen.

Det svåra är att hitta rätt spetskompetenser

– För att klara detta och för att utveckla systemen vidare krävs att vi hittar rätt konsulter som hjälper oss. Vi har valt att inte outsourca något och vi arbetar med standardsystem. Men vi behöver av och till hjälp av konsulter i roller som projektledare, systemarkitekter, testledare och förvaltningsledare. Det handlar om att säkra och utveckla IT-driften vid arbetstoppar eller att fylla på med kompetens vid särskilda projekt. Att hitta rätt konsulter är en utmaning i sig eftersom det är spetskompetenser som vi efterfrågar. Jag väljer att antingen vända mig till de stora konsulthusen eller de konsultmäklare som specialiserat sig på viss kompetens.

“Många av spetskonsulterna är ju ensamföretagare som vet sitt värde och flera av dem är knutna till Konsultkompaniet”

– Många av spetskonsulterna är ju ensamföretagare som vet sitt värde och flera av dem är knutna till Konsultkompaniet. En del andra, företrädesvis större, konsultmäklare har ju valt att bland annat agera som inköpsorganisation åt kunderna och då handlar det mer om kvantitet än kvalitet i konsultleveranserna. I de fallen är det svårare att hitta den spetskompetens som jag söker.

Eleonore

“I omsorgsbranschen finns mycket spännande nytt att upptäcka och att få på plats när det gäller IT-stöd.”