Långsiktighet

Flexibilitet

Transparens

Det stora företagets resurser och det lilla företagets flexibilitet

Sveriges bästa it-konsulter, arbetar via Konsultkompaniet med kunder som efterfrågar spetskonsulterna inom varje område. Idag har vi 5000 konsulter fördelade på drygt 600 partnerföretag. Konsultkompaniet ser till att du får exakt rätt bemanning i dina it-utmaningar. Du slipper leta rätt på och göra upphandlingar av varje eftersökt spetskompetens.

Samarbetet i partnerföretagen gör att vi kombinerar det lilla företagets effektiva administration, snabba beslutsprocesser och höga leveranskvalitet med det stora företagets utbud och kapacitet för våra stora kunders behov. Som en stark aktör på IT marknaden kan vi erbjuda de bästa konsulterna, ha hög leveranskapacitet och långsiktigt leverera avancerade it-tjänster och en hög servicenivå.

Tjänster

Projektledning  |  Verksamhetsmodellering  |  Kravanalys  |  Test och testledning  |  System / IT arkitektur

Systemutveckling  |  Systemförvaltning  |  BI / DW  |  Säkerhet

Transparens, affärsmässighet, långsiktighet, social förmåga

Våra kunder och våra partners vet exakt hur mycket de får och hur mycket vi får. Transparens i affären ger långsiktighet och harmoni.

Våra kunder är såväl stora som små företag. De finns i olika branscher och de ställer höga krav på oss. Ett flertal har vi samarbetat med i många år och på så sätt byggt upp ett ömsesidigt förtroende. Vår ambition är att grundligt lära känna verksamheten, de problem och de möjligheter som finns. Vårt mål är att arbeta med våra kunder även om 10 år.

Vi ställer inte bara krav på hög teknisk kompetens hos våra konsulter. De ska också ha ett konsultativt beteende, social förmåga, ta ansvar, vara engagerade och ha förmåga att förstå kundens verksamhet.

Ramavtal genom åren

Arbetsmarknadsstyrelsen
Centrala studiestödsnämnden
CSC
Ekonomistyrningsverket
Ericsson
Försvarets Materielverk ILS
Försvarets Materielverk, IT-Säkerhet
Göteborgs Stad
IBM

If Skadeförsäkring
Länsförsäkringar
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Premiepensionsmyndigheten
Riksbanken
Riksförsäkringsverket
Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen, IT-säkerhet

Riksskatteverket
SAS
Siemens IT Service
Skandia
Skatteverket
Statens pensionsverk
Statistiska Centralbyrån
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Stad

Kunder – över tid

Afa
Alecta
AMF
Anticimex
Bankgirocentralen
Bostadsförmedlingen
BRÅ
Elektroskandia
Ericsson
ERV Försäkring
Familjebostäder
Fasad Förvaltning
FLIR Systems
FMV
Folksam
Göteborgs Stad
Handelsbanken
If Skadeförsäkring
Ikano

Ikano Försäkring
KPA
Lantmännen
Länsförsäkringar
Medivir
Movestic
Nordea
OMX
On, Line CC
PBK Outsourcing
Posten IT
PPM
Praktikertjänst
PRI Pensionsgaranti
Riksbanken
Riksförsäkringsverket
Rikspolisstyrelsen
Skatteverket
SAS

SBAB
SEB
SEB Kort
SEB Merchant Banking
Skandia
Sophiahemmet
SPP
Stockholm Stad
Stockholms Sjukhem
Stockholms Vatten
Stockholmshem
Swedavia
Swedbank
Swedbank IT
Söderberg & Partners
Telia
Tieto
Trygg-Hansa

Partners

Vi söker skickliga konsulter och konsultföretag med potential till alla våra uppdrag

Konsultkompaniet är konsultmäklare som förmedlar konsultuppdrag till våra partners och anslutna it-konsulter som vi samarbetar med. Vi erbjuder våra konsulter fullständig transparens i våra avtal med olika uppdragsgivare. För att klara våra åtaganden behöver vi bli ännu fler.

Konsultkompaniet har under mer än tjugo år erbjudit spetskompetens inom IT. Vi har det lilla företagets flexibilitet och närhet parat med det stora bolagets resurser. Idag är vi 600 partnerbolag med totalt 5000 konsulter, alla inom sin specialistkompetens. Dessutom har vi under de fem senaste åren utsetts till Sveriges bästa konsultmäklare samtidigt som vi varje år vuxit med i genomsnitt 27 procent.

Vi verkar idag inom områden såsom projektledning, verksamhetsmodellering, kravanalys, test- och testledning, system/IT arkitektur, systemutveckling, systemförvaltning, BI/DW samt säkerhet.

Låter det intressant? Skicka oss då kontaktuppgifter till den som ansvarar för försäljningen inom ert bolag. Eller så tar ni kontakt direkt med oss.

Välkommen.

Kommunicerat

  • Konsultkompaniet har nu genomfört sin tionde årliga undersökning av läget och temperaturen på it-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och...

  • Konsultkompaniet har nu genomfört sin tionde årliga undersökning av läget och temperaturen på it-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och...

  • Konsultkompaniet har nu genomfört sin tionde årliga undersökning av läget och temperaturen på it-konsultmarknaden. I vissa delar ser vi en långsam och...

Kontakt

Anna Westrin
Försäljning & Rekrytering
070-886 40 44
förnamn.efternamn@konsultkompaniet.se
Tomas Qviberg
VD & Försäljning
070-589 03 20
förnamn.efternamn@konsultkompaniet.se
Carina Helge
Ekonomi & Administration
08-789 03 00
förnamn.efternamn@konsultkompaniet.se