IT-konsultmäklaren

Vi företräder 5000 av Sveriges spetskonsulter

Långsiktighet

Flexibilitet

Transparens

Det stora företagets resurser och det lilla företagets flexibilitet.

Sveriges bästa IT-konsulter, arbetar via Konsultkompaniet med kunder som efterfrågar spetskonsulterna inom varje område. Idag har vi 5000 konsulter fördelade på drygt 600 partnerföretag. Konsultkompaniet ser till att du får exakt rätt bemanning i dina IT-utmaningar. Du slipper leta rätt på och göra upphandlingar av varje eftersökt spetskompetens.Samarbetet i partnerföretagen gör att vi kombinerar det lilla företagets effektiva administration, snabba beslutsprocesser och höga leveranskvalitet med det stora företagets utbud och kapacitet för våra stora kunders behov. Som en stark aktör på IT-marknaden kan vi erbjuda de bästa konsulterna, ha hög leveranskapacitet och långsiktigt leverera avancerade IT-tjänster och en hög servicenivå.

Tjänster

Agil ledning

Verksamhetsmodellering

Kravanalys

Test och testledning

System / IT-arkitektur

Systemutveckling

Systemförvaltning

BI / DW

Säkerhet

Projektledning

Transparens, affärsmässighet, långsiktighet och social förmåga.

Våra kunder och våra partners vet exakt hur mycket de får och hur mycket vi får. Transparens i affären ger långsiktighet och harmoni. Våra kunder är såväl stora som små företag. De finns i olika branscher och de ställer höga krav på oss. Ett flertal har vi samarbetat med i många år och på så sätt byggt upp ett ömsesidigt förtroende.

Vår ambition är att grundligt lära känna verksamheten, de problem och de möjligheter som finns. Vårt mål är att arbeta med våra kunder även om 10 år. Vi ställer inte bara krav på hög teknisk kompetens hos våra konsulter. De ska också ha ett konsultativt beteende, social förmåga, ta ansvar, vara engagerade och ha förmåga att förstå kundens verksamhet.

Ramavtal genom åren

Arbetsmarknadsstyrelsen
Centrala studiestödsnämnden
CSC
Ekonomistyrningsverket
Ericsson
Försvarets Materielverk ILS
Försvarets Materielverk, IT-Säkerhet
Göteborgs Stad
IBM
If Skadeförsäkring
Länsförsäkringar
Naturvårdsverket
Patent- och registreringsverket
Premiepensionsmyndigheten
Riksbanken
Riksförsäkringsverket
Rikspolisstyrelsen
Rikspolisstyrelsen, IT-säkerhet
Riksskatteverket
SAS
Siemens IT Service
Skandia
Skatteverket
Statens pensionsverk
Statistiska Centralbyrån
Stockholms Läns Landsting
Stockholms Stad

Kunder genom åren

 • Afa
 • Alecta
 • AMF
 • Anticimex
 • Bankgirocentralen
 • Bostadsförmedlingen
 • BRÅ
 • Cambio
 • Elektroskandia
 • Ericsson
 • ERV Försäkring
 • Familjebostäder
 • Fasad Förvaltning
 • FLIR Systems
 • FMV
 • Folksam
 • Göteborgs Stad
 • Handelsbanken
 • Hyresgästföreningen
 • If Skadeförsäkring
 • Ikano
 • Ikano Försäkring
 • KPA
 • Lantmännen
 • Länsförsäkringar
 • Medivir
 • Movestic
 • Nordea
 • OMX
 • On, Line CC
 • PBK Outsourcing
 • Posten IT
 • PPM
 • Praktikertjänst
 • PRI Pensionsgaranti
 • Riksbanken
 • Riksförsäkringsverket
 • Rikspolisstyrelsen
 • Skatteverket
 • SAS
 • SBAB
 • SEB
 • SEB Kort
 • SEB Merchant Banking
 • Skandia
 • Sophiahemmet
 • SPP
 • Stockholm Stad
 • Stockholms Sjukhem
 • Stockholms Vatten
 • Stockholmshem
 • Swedavia
 • Swedbank
 • Swedbank IT
 • Söderberg & Partners
 • Telia
 • Tieto
 • Trygg-Hansa
 • Össur

Partners

 

Vi söker skickliga konsulter och konsultföretag med potential till alla våra uppdrag

Konsultkompaniet är konsultmäklare som förmedlar konsultuppdrag till våra partners och anslutna IT-konsulter som vi samarbetar med. Vi erbjuder våra konsulter fullständig transparens i våra avtal med olika uppdragsgivare. För att klara våra åtaganden behöver vi bli ännu fler. Konsultkompaniet har under mer än tjugo år erbjudit spetskompetens inom IT. Vi har det lilla företagets flexibilitet och närhet parat med det stora bolagets resurser. Idag är vi 600 partnerbolag med totalt 5000 konsulter, alla inom sin specialistkompetens.Dessutom har vi under de fem senaste åren utsetts till Sveriges bästa konsultmäklare samtidigt som vi varje år vuxit med i genomsnitt 27 procent. Vi verkar idag inom områden såsom projektledning, verksamhetsmodellering, kravanalys, test- och testledning, system/IT-arkitektur, systemutveckling, systemförvaltning, BI/DW samt säkerhet.

Låter det intressant? Skicka oss då kontaktuppgifter till den som ansvarar för försäljningen inom ert bolag. Eller så tar ni kontakt direkt med oss. Välkommen.

Kommunicerat

2023-12-13

Så blir
IT-branschen 2024

Inspectums årliga rapport om IT‑konsulternas förutsägelser om det kommande året.

Läs mer

2022-12-02

Så blir
IT-branschen 2023

Inspectums årliga rapport om IT‑konsulternas förutsägelser om det kommande året.

Läs mer

2021-12-02

Så blir
IT-branschen 2022

Inspectums årliga rapport om IT‑konsulternas förutsägelser om det kommande året.

Läs mer

Kontakt

ANNA WESTRIN

Försäljning och rekrytering

070-886 40 44
Skicka e-post

TOMAS QVIBERG

Vd och försäljning

070-589 03 20
Skicka e-post

CARINA HELGE

Ekonomi och administration

08-789 03 00
Skicka e-post